Notlar

Sermaye Artırımı (Capital Increase)

Posted in diğer by serkanaydogan on 25/12/2016

Bedelli Sermaye Artırımı (Capital Increase Through Right Issues):

  • Dış kaynaklar karşılığında sermaye artırılır.
  • Kasaya para girer.
  • Mevcut ortaklar payları oranında yeni hisselerden alabilir (Rüçhan Hakkı). Rüçhan hakkı kısıtlanıp halka arz da yapılabilir.
  • Ödenmiş sermaye ve özsermaye artar.

Bedelsiz Sermaye Artırımı (Capital Increase Through Bonus Issues):

  • Özsermayedeki birikmiş kaynaklar (Dağıtılmamış karlar, emisyon primi, iştirak ve duran varlık satış karları, temettü, yedekler, yeniden değerleme değer artışı, vs.) kullanılır.
  • Kasaya para girmez.
  • Mevcut ortaklara yeni hisse karşılıksız dağıtılır.
  • Ödenmiş sermaye artar, özsermaye değişmez.
  • Vergi avantajı sağlar.
Reklamlar